Endokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem,  kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.

Dijabetes i bolesti štitaste žlezde ali i druga stanja i bolesti: hiperlipoproteinemije, ili povećanje holesterola i trglicerida, gojaznost i poremećaji ishrane, metabolički sindromi, bolesti paraštitastih žlezda, nadbubrežne žlezde, hipofize, ženskih i muških polnih hormona, poremećaj gustine kostiju, osteoporoza, osteopenija spadaju u domen endokrinologije.

Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznostfizička neaktivnost i stres.

Ogroman broj pacijenata (oko 50%) ne zna ili nije svestan da boluje od šećerne bolesti, čime se izlaže ozbiljnom riziku ranog razvoja mnogobrojnih komplikacija ove bolesti.

Merenje glikemije (OGTT, celodnevni profil), određivanje HbA1c, insulinemije, samo su neki od kardijalnih faktora za prevenciju, praćenje, kao i lečenje ove bolesti, a naročito za sprečavanje hroničnih komplikacija koje ova bolest donosi sa sobom.

Gojaznost, veliki problem današnjice, naročito među mlađom populacijom. Određivanjem BMI ( body mass index-a), kao i broja kalorija koje su potrebne za dnevne aktivnosti, mogu se odrediti adekvatne hipokalorijske dijete za pojedinca u skladu sa fizičkom aktivnošću.

Poremećaji rada štitaste žlezde

Poremećaji rada štitaste žlezde je u današnjem stresnom načinu života učestala pojava. Znojenje, ubrzan rad srca, promene u težini vam ukazuju da je vreme da proverite vaš hormonski status. A možda ste i usporeni, zimogrožljivi, malo jedete a ipak se gojite… da, i tada je potrebno proveriti hormone jer možda je u pitanju usporen rad štitne žlezde.

U svakom slučaju, hormonski status će pokazati da li je rad ove izuzetno važne žlezde ubrzan ili usporen i koji su najbolji pravci tretiranja poremećaja.

Pozovi odmah
Naša lokacija