Interna medicina

INTERNA MEDICINA predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl. 

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem.

Interna medicina

U grane interne medicine spadaju: 

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Internista traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

Pacijent se obraća lekaru, specijalisti interne medicine, kada ima probleme sa srcem, disajnim organima, organima za varenje, žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, krvi i lifnim žlezdama ili bubrezima. Zatim se radi procena zdravstvenog stanja ili dijagnostika uzroka tegoba, a potom i lečenje.

Specijalisti interne medicine prate zdravstveno stanje pacijenata. Vrše dijagnozu i lečenje kako akutnih, tako i hroničnih bolesti ljudi. 

Pozovi odmah
Naša lokacija