Pulmologija

Pulmologija je medicinska oblast koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema.

Dijagnostika oboljenja disajnog sistema:

Pregled pacijenta uvek započine razgovorom između pacijenta i lekara interniste pulmologa, prilikom kog lekar sakuplja sve neophodne informacije o pacijentu, bolesti, njenom toku (anamneza), a zatim obavlja detaljan klinički pregled.

Dijagnostičke procedure

Spirometrija

Spirometrija (test plućne funkcije) je dijagnostička metoda kojom se meri kapacitet pluća i protok vazduha kroz disajne puteve. Metoda je neinvazivna i zahteva saradnju pacijenta. Veoma je značajna za postavljenje dijagnoze astme, hronične obstruktivne bolesti pluća i plućne fibroze.

Bronhodilatatorni test

Bronhodilatatorni test („Ventolinski“ test) se izvodi kada je potrebno proceniti protoke vazduha kroz disajne puteve pre i posle davanja Ventolina ili Beroduala (lekova koji šire bronhije). Ima dijagnostički značaj kod potvrde astme.

Alergološke kožne probe

Alergološke kožne probe na inhalacione alergene (alergeni prisutni u vazduhu: kućna, prašina, kućna grinja, poleni korova, trava i drveća, životinjska dlaka, buđ, itd.) se rade Prick metodom na koži unutrašnje strane podlaktica sa ciljem dokazivanja alergijskog porekla smetnji od strane disajnih puteva (npr. kod alergijske astme). Rezultat proba je gotov za 10 minuta.

Pozovi odmah
Naša lokacija