Vanredno stanje u Srbiji – virus Covid-19

by | Mar 16, 2020 | Vesti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je vanredno stanje na teritoriji Srbije.

“Srbija je danas u ratu protiv nevidljivog protivnika”, kaže predsednik.

Kako predsednik navodi, moramo da uradimo sve što možemo da ljudima, pogotovu starima, pomognemo.

“Naši roditelji, naši stariji i su izgradili naša sela, naše puteve i pruge… Izgradili sve što imamo u našoj zemlji. I moramo da učinimo sve što možemo da tim divnim ljudima pomognemo”, rekao je Vučić.

“Na osnovu Ustava Republike Srbije, a u skladu sa odredbama Ustava, člana 5. Ustava, obaveštavam da smo deoneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije. Odluku o vanarednom stanju nismo doneli lako, jer se ona donosi u izutetnim okolnostima.”

To je naveo kao primarni razlog uvođenja vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije.

Odluka nije doneta lako, naveo je.

“Mi smo uradili mnogo stvari i želim posebno da se zahvalim lekarskom timu”, navodi.

Više detalja u video snimku ispod.

Koji su simptomi zaraze koronavirusom i definicija slučaja sumnje

Koliko je poznato, virus može uzrokovati blage simptome slične gripu poput:

 • povišene telesne temperature
 • kašlja
 • otežanog disanja
 • bolova u mišićima, i
 • umora

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od hroničnih bolesti podložnije su težim oblicima bolesti.

Definicije slučaja se zasnivaju na trenutno dostupnim informacijama i mogu biti revidirane sa pristizanjem novih informacija.

Moguć slučaj:

Pacijent sa simptomima teške akutne respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, opšte stanje koje zahteva bolničko lečenje), i kliničke manifestacije se ne mogu u potpunosti objasniti drugom etiologijom, i podatak o putovanju ili boravku u području intenzivne transmisije virusa SARS-CoV-2[2] u periodu do 14 dana pre pojave simptoma

Pacijenti sa bilo kojom akutnom respiratornom bolešću i najmanje jedan od sledećih kriterijuma u periodu do 14 dana pre pojave simptoma:

 • – bliski kontakt sa potvrđenim ili verovatnim slučajem infekcije novim korona virusom -CoV-2, ili
 • – rad u ili poseta zdravstvenoj ustanovi u kojoj su lečeni pacijenti sa potvrđenom ili verovatnom akutnom respiratornom bolešću izazvanom novim korona virusom SARS-CoV-2.

Verovatan slučaj:

Moguć slučaj za kog je testiranje na novi korona virus SARS-CoV-2 bilo neodređeno[3] ili kod kog je testiranje na PCR panelu za grupu korona virusa bilo pozitivno i bez laboratorijskog dokaza za infekciju drugim respiratornim patogenom.

Potvrđen slučaj:

Osoba kod koje je laboratorijski potvrđena infekcija novim korona virusom SARS-CoV-2, bez obzira na kliničke znake i simptome.

Postupak sa kontaktima osobe kod koje je postavljena sumnja na infekciju novim korona virusom SARS-CoV-2

Kontaktom se smatra zdravstveni radnik ili druga osoba koja ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • da je negovala pacijenta sa potvrđenom ili verovatnom infekcijom izazvanom novim korona virusom,
 • da je radila sa zdravstvenim osobljem koje je bilo inficirano novim korona virusom,
 • da je posećivala pacijente ili boravila u bliskom okruženju obolelog od infekcije izazvane novim korona virusom,
 • da je imala kontakt sa rastojanjem manjim od 1 metra u zatvorenom prostoru sa osobom koja je inficirana novim korona virusom,
 • da je putovala zajedno sa osobom inficiranom novim korona virusom u bilo kom prevoznom sredstvu,
 • da je boravila u istom domaćinstvu sa osobom inficiranom novim korona virusom u tokom perioda od 14 dana pre pojave simptoma kod inficirane osobe

Pronalaženje kontakata je u nadležnosti graničnog sanitarnog inspektora i nadležnog epidemiologa, uz podršku aerodromskih vlasti i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na graničnom prelazu. Identifikacioni podaci uključuju najmanje sledeće: ime i prezime, adresa boravka/prebivališta u Republici Srbiji, broj telefona (ako je dostupan).

Identifikacioni podaci kontakata se odmah najbržim putem dostavljaju epidemiološkoj službi teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi uspostavljanja zdravstvenog nadzora u trajanju od 14 dana.

Izvor: b92

Pozovi odmah
Naša lokacija